Get Adobe Flash player

Buurtzorg +

Het Fysiopraktikum participeert in het Buurtzorg+ team Loosdrecht.
Het Buurtzorg+ team bestaat uit:

  • Medewerkers van Buurtzorg Loosdrecht e.o.
  • Anuschka Langelaar (ergotherapeut)
  • Wouter de Haan (fysiotherapeut)

Buurtzorgmedewerkers signaleren dagelijks functionele problemen die een bedreiging vormen voor de zelfredzaamheid van hun cliënten en voor het handhaven van de thuissituatie. Buurtzorg Plus teams schakelen hun therapeuten snel en effectief in.

De nadruk in de samenwerking ligt op vroegsignalering, optimale afstemming en functioneringsgerichte preventie. Er zijn inmiddels 270 geïntegreerde thuiszorgteams bij Buurtzorg. De betrokken zorgpartners waarderen deze effectieve samenwerking als bijzonder positief.

Voordelen Buurtzorg Plus

  • Door de korte lijnen met de therapeuten, de goede bereikbaarheid over en weer en het regelmatige cliëntenoverleg is er veel meer zorg afstemming mogelijk.
  • De teams weten nu beter wat de mogelijkheden van fysio- en ergotherapie voor hun cliënten zijn. Bijvoorbeeld reactivering, ademhalingstherapie, palliatieve zorg en bijzondere hulpmiddelen. De therapeuten zijn gericht op de reactivering van (inactieve of benauwde) cliënten en helpen bij het vinden van aanpassingen bij beperkingen. Ze bieden ondersteuning aan cliënt en mantelzorger in de uitvoering van hun taken.
  • De zorg rond de cliënt is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er wordt aan een gemeenschappelijk doel gewerkt, adviezen worden door meerdere disciplines uitgedragen waardoor de cliënt eerder geneigd is ze op te volgen.
  • Door inzet van de therapeuten is er soms minder (zware) zorg nodig, cliënten kunnen weer meer zelfstandig doen.
  • De kwaliteit van de zorg voor cliënten kan verbeteren door de inzet van de Buurtzorgtherapeuten, met name omdat de zelfredzaamheid van de cliënt en de belastbaarheid van de mantelzorg(st)er door de therapeut(en) wordt verbeterd.
  • Doordat de verpleegkundigen en verzorgenden de verantwoordelijkheid voor de cliëntenzorg met de therapeuten kunnen delen voelen ze zich daarin gesteund

Buurtzorg werkt met kleine, zelfsturende teams waarin nauwe samenwerking met andere disciplines van groot belang wordt geacht

 Klik hier voor de folder.

Fysiopraktikum Loosdrecht
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Meer informatie Ok