Get Adobe Flash player

Stichting ELK

Het Fysiopraktikum is samenwerkingspartner binnen de Stichting ELK (Eerstelijn Loosdrecht Kerkelanden): in Loosdrecht zijn meerdere eerstelijns praktijken gevestigd die onderling al geruime tijd met elkaar samenwerken. Om deze multidisciplinaire samenwerking op structurele wijze verder te ontwikkelen en te bestendigen is gekozen om de samenwerking  te formaliseren in de Stichting ELK.

De Stichting is eind 2014 gestart met 5 huisartsenpraktijken (6 huisartsen), de Loosdrechtse apotheek en het Fysiopraktikum in Loosdrecht. Daarnaast is er in meer en mindere mate samenwerking met o.a. logopedie, verloskunde, diëtiek, oefentherapie Cesar en Mensendieck, specialisten ouderengeneeskunde, welzijn, thuiszorg, ziekenhuis Tergooi en Saltro.

De algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg waren in 2014 aanleiding om de bestaande samenwerking en nieuwe initiatieven onder te brengen in een nieuw op te richten stichting: Stichting ELK.

Met de oprichting van deze Stichting denken we een antwoord te hebben op de ontwikkelingen:

  • De (integrale) eerstelijnszorg gaat een steeds grotere rol spelen in het behouden van gezondheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners in het praktijkgebied;
  • De gemeente krijgt een steeds grotere taak, die raakt aan de (integrale) eerstelijnszorg (overheveling AWBZ naar WMO, transitie wet op de Jeugdzorg en participatiewet). Samenwerking met de gemeente is een nieuwe uitdaging waar de Stichting een antwoord op hoopt te hebben en waar we proactief mee aan de slag gaan;
  • Wijzigingen in de financiering van de eerste lijn (waaronder de huisartsenfinanciering per 1-1-2015).

Met de Organisatie Wijkgerichte Zorg wordt beoogd om huidige en toekomstige gezamenlijke inspanningen beter te erkennen en te belonen en daarnaast ruimte te creëren voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

De Organisatie Wijkgerichte Zorg levert tevens een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de profilering naar patiënten, andere zorgaanbieders en stakeholders.

Fysiopraktikum Loosdrecht
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Meer informatie Ok