Get Adobe Flash player

Directe toegankelijkheid

Directe toegang of zonder verwijzing naar een fysio- of oefentherapeut is nu enkele jaren gemeengoed. Dit heeft het voordeel, dat u ‘direct' bij de specialist op het gebied van bewegen terecht komt, zodat u direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. Maar uiteraard kan uw arts u ook verwijzen voor fysio- of oefentherapie. Fysiotherapie/oefentherapie wordt vergoed uit uw Aanvullende Verzekering, en valt dus niet onder uw eigen risico.
De huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De therapeut zal de huisarts informeren over de behandeling en het beloop er van.

Toch een verwijzing?

In sommige gevallen hebt u wel een verwijzing van de huisarts/specialist nodig. Namelijk als u naar de fysiotherapeut gaat voor een aandoening die op de ‘chronische lijst’ staat. Deze lijst is opgesteld door de overheid en bevat enkele chronische aandoeningen die vanuit de Basisverzekering worden vergoed. Behandelingen in de Basisverzekering tellen wel mee in uw eigen risico. De Basisverzekering geeft dekking vanaf de 21e behandeling.

Voor behandeling aan huis of in de Emtinckhof is ook een verwijzing nodig, m.u.v. enkele verzekeraars: onderstaand overzicht helpt u op weg, maar kijk altijd uw polis er op na!

Direct toegankelijk buiten de praktijk: Buiten de praktijk verwijzing vereist:
  • DSW
  • Multizorg
  • Zorg en Zekerheid
  • Zilveren Kruis
  • CZ
  • de Friesland
  • Menzis
  • VGZ

Als u besluit rechtstreeks naar de fysio- of oefentherapeut te gaan, dan voeren wij eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat wij eerst vaststellen of u bij de ons aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen wij u alsnog adviseren de huisarts te bezoeken.
Wanneer u wel door ons behandeld kan worden, dan kunnen wij in overleg met u aan de slag met een uitgebreider onderzoek van uw klachten en samen met u een plan van aanpak maken.
Meestal is de eerste behandeling gevuld met deze inventarisatie en volgt in de volgende zittingen de feitelijke behandeling, maar als de tijd het toelaat beginnen we de eerste keer ook al met de behandeling.

Fysiopraktikum Loosdrecht
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Meer informatie Ok