Get Adobe Flash player

De Zorgverzekering

Er is één wettelijke zorgverzekering voor iedereen. Er is een wettelijk vastgelegd basispakket, wat overeenkomt met de hoofdverzekering van het oude ziekenfonds. Daarnaast biedt elke verzekeraar meerdere aanvullende verzekeringen voor zorg die niet in het basispakket zit. Als u gebruik maakt van medische zorg dient u zelf in uw verzekeringspolis na te gaan welke dekking er voor u geldt. Kijk daarom uw polis goed na.

Er bestaan twee soorten polissen:

Naturapolis: Uw zorgverzekeraar sluit voor zijn verzekerden voldoende contracten met zorgaanbieders om u de verzekerde zorg te leveren. De zorgverzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder. U kunt naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar voor deze polisvorm een contract heeft gesloten. Wilt u toch naar een zorgaanbieder waar uw zorgverzekeraar geen contract mee heeft gesloten, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Restitutiepolis: Hierbij kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen, maar moet u in principe de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat u de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. De zorgverzekeraar en de zorgaanbieder kunnen wel afspreken dat de zorgverzekeraar de rekening betaalt.

Wat betaalt de verzekering?

Wij sluiten contracten af met vrijwel alle verzekeraars. Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

  • fysiotherapie bij chronische indicaties vanaf de 21e behandeling (alleen indicaties die op “de lijst” staan)
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (9 behandelingen, evt. te verlengen met 9 behandelingen). Aansluitend valt de vergoeding in het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen vergoeding.

Als u aanvullend verzekerd bent worden de kosten van fysiotherapie vergoed voor zover uw polis dekking biedt. De nota sturen wij dan naar uw verzekering (naturapolis). Als u niet aanvullend verzekerd bent, of u heeft meer behandelingen nodig dan door uw polis worden gedekt, krijgt u van ons een nota. Onze tarievenlijst is dan van toepassing, tenzij we met uw verzekering andere tariefafspraken hebben gemaakt.
Als u een afspraak heeft en u komt hem niet na of zegt hem niet tijdig (24 uur van tevoren) af, dan ontvangt u hiervan een nota. Een niet nagekomen afspraak wordt niet door de verzekeraar betaald. Op al onze nota’s zijn onze betalingsvoorwaarden van toepassing.

Verplicht eigen risico

Voor de basisverzekering bestaat een eigen risico van 385 euro per persoon per jaar (2016). Indien u medische kosten maakt, betaalt u de eerste 385 euro zelf. Maakt u geen aanspraak op uw zorgverzekering dan betaalt u geen eigen risico. Fysiotherapie wordt veelal vergoed uit de Aanvullende verzekering en telt dan niet mee in het eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Het geldt niet voor de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en het jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar. Voor alle andere zorgvormen uit uw basisverzekering geldt een verplicht eigen risico (de aanspraken uit de aanvullende verzekering vallen hier dus niet onder).  

Verzekering en vergoeding

U krijgt jaarlijks informatie van uw verzekeraar over de dekking van uw polis, de wijzigingen en uw premie. Hierin kunt u teruglezen voor welke zorg u verzekerd bent. Aanvullende informatie vindt u ook op internet, op de website van uw verzekeraar. Ook op onze website vindt u informatie over websites met aanvullende informatie over verzekeraars en vergoedingen.

Fysiopraktikum Loosdrecht
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Meer informatie Ok