Get Adobe Flash player

Fysiotherapie voor kinderen

Bij Fysiotherapie denkt iedereen allereerst aan volwassenen. Ook bij baby's en kinderen kan
fysiotherapie noodzakelijk zijn. Vanaf het eerste moment ontwikkelt een kind zich, veelal langs
natuurlijke weg en spelenderwijs. Ergens in dit proces kan de ontwikkeling stagneren.
Uw fysiotherapeut heeft op basis van kennis en ervaring inzicht in het niveau van
(senso-)motorische ontwikkeling van uw kind. In deze beoordeling is het van belang of het kind
een vertraging heeft in de normale motorische ontwikkeling, of dat er sprake is van een afwijkende
motoriek. Op basis van de bevindingen van observatie, tests en onderzoek zal uw fysiotherapeut
het specifieke probleem van uw kind analyseren en een behandelplan opstellen.

Baby's

Bij baby's kan er al in de eerste maanden sprake zijn van een afwijkende ontwikkeling. Zo kan het kind zich asymmetrisch ontwikkelen, met veelal een specifieke voorkeurshouding voor het hoofd, naar één kant gedraaid. Omdat het hoofdje zo kort na de geboorte nog vervormbaar is, ontstaat er dan vaak in meer of mindere mate een -voor ouders verontrustende- afplatting van de schedel. De fysiotherapeut zal het kind stimuleren in de ontwikkeling van de andere zijde en de ouders instrueren t.a.v. het oefenen met het kind en het handelen in de dagelijkse verzorging.

Peuter, kleuter, kind

Er worden steeds meer eisen gesteld aan kinderen: school, sport en spel vragen veel van de informatieverwerking van het zich ontwikkelende kind. Op dit punt kan de (motorische) ontwikkeling achterop raken. Hulp van de fysiotherapeut kan dan nodig zijn.

Sensomotorische training

Sensomotoriek is de wisselwerking tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is de verwerking van zintuiglijke prikkels, zoals oren en ogen, maar ook van tast en evenwicht.

Fysiotherapie en samenwerking

Motorische problemen kunnen samengaan met andere ontwikkelingsstoornissen bij het kind. Uw fysiotherapeut kan dan samenwerken of contact onderhouden met de arts, logopedist, psycholoog, orthopedagoog, ergotherapeut, oogarts, leerkracht of schoolbegeleidingsdienst.

Verwijzing en vergoeding

Ouders en verzorgers, consultatiebureau, schoolarts en leerkrachten kunnen een duidelijk signalerende functie hebben. Voor een bezoek aan de fysiotherapeut kan uw huisarts of specialist een verwijzing afgeven, maar ook zonder verwijzing is de fysiotherapeut direct toegankelijk. De behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoed, maar afhankelijk van de indicatie kan er een maximumvergoeding gelden.
Uw fysiotherapeut of verzekeraar kan u hierover nader informeren.

Fysiotherapie bij kinderen wordt binnen de Maatschap Het Fysiopraktikum gegeven door Wouter de Haan, lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK).
De NVFK is een beroepsinhoudelijke lidvereniging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Fysiopraktikum Loosdrecht
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Meer informatie Ok