Get Adobe Flash player

Manuele therapie

Manuele therapie is bedoeld voor klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.

Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Zo'n stoornis van het gewricht wordt ook wel functiestoornis genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

Wat is manuele therapie?

De manueeltherapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passieve mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt dan af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueeltherapeut positief beïnvloed worden. Daarbij kunt u denken aan:

  • hoofd- en nekpijn
  • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
  • rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
  • lage rugklachten
  • bepaalde vormen van duizeligheid
  • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling.

Wat gebeurt er bij de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de manueeltherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit.
De manueeltherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de manueeltherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing en vergoeding

U kunt op verwijzing van een huisarts of specialist door een manueeltherapeut worden onderzocht en behandeld, maar de manueeltherapeut is ook zonder verwijzing direct toegankelijk. Er zijn wettelijke tarieven voor manuele therapie. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed. Uw verzekeraar kan u hierover verder informeren.

Kwaliteit van de behandeling

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Deze opleiding duurt gemiddeld 4 jaar. De manueeltherapeut is door zijn opleiding in staat gewrichtsstoornissen met de daarbij behorende problematiek te onderzoeken en te behandelen. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na? en bijscholing van de manueeltherapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueeltherapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.

In het Fysiopraktikum wordt de manuele therapie verzorgd door Nicolette Jorna.

De tekst op deze website is ontleend aan de informatiebrochure manuele therapie van de NVMT/KNGF.

Fysiopraktikum Loosdrecht
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Meer informatie Ok